اكاۋىنتىڭىزعا كىرىڭىز

پايدالانۋشى اتى *
قۇپيا ءسوز *
مەنى ەستە ساقتا

اككاۋنتى جاساۋ

جۇلدىزشامەن (*) بەلگىلەنگەن مىندەتتى ورىندار تولتىرىلۋ قاجەت.
اتى- ءجونى *
پايدالانۋشى اتى *
قۇپيا ءسوز *
قۇپيا ءسوزدى قايتالاڭىز *
Email *
Email پوشتانى قايتالاڭىز *
Captcha *
Reload Captcha

اقىش- قىتاي اراسىنداعى ساۋدا سوعىسى باستالۋ الدىندا

By Маусым 21, 2018 530 0

اقىش- قىتاي اراسىنداعى ساۋدا سوعىسى باستالۋ الدىندا

حۋا ۆەي جۋڭ شين كومپانيالارى شەكتەۋگە ۇشىراۋدا

تاۋدان اققان تاسقىن سۋعا ەش نارسە بوگەت بولا المايتىنى ىسپەتتى، اقش پەن قىتاي اراسىنداعى ساۋدا سوعىسىنىڭ باستالۋىنا ەشكىم كەدەرگى كەلتىرە المايتىنى انىق بولدى. ءدال وسى كورنىستىڭ كولەڭكەسىندە، الدىمەن قىتايدىڭ ZTE كومپانياسى اقش ۇكىمەتىنىڭ قاتاڭ سانكسياسىنا ۇشىرادى، قىتايدىڭ تاعى ءبىر كولەمدى حابارلاسۋ كومپانياسى HUAWEI دە اقش پەن ءاۆستراليا سىندى مەملەكەتتەردىڭ قارسىلىعىنا تاپ بولدى.

قىتاي ەلەكتىروندى تەلەكوممۋنيكاسيا قۇرىلعىلارىن وندىرەتىن HUA WEى كومپانياسى وسى دۇيسەنبى كۇنى اشىق حات ءجاريالاپ، ءاۆستراليا ۇكىمەتىنىڭ اتالمىش كومپانياعا قاتىستى قاۋىپسىزدىككە قاتەر توندىرەدى دەگەن كوز قاراسىنا تويتارىس ايتتى. حۋا ۋي ءاۆستراليا كومنانياسىنىڭ توراعاسى John Lord سىندى ادامداردىڭ ءۇشبۋ حاتتاعى تۇسىنىگى بويىنشا، جاقىندا حۋا ۋي كومپانياسى ءارى ونىڭ اۆسترالياداعى اتقارعان رولى جونىندەگى بايىمداۋلار مەن ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك ماسەلەسىنە قاتىستى سۇراقتار، ءبىر جاقتىلى كوز قاراس قانا بولىپ قالعان، ونىڭ فاكتىلىك نەگىزى جوق دەپ كورسەتىلگەن.

Reuter اگەنتىنىڭ 18 ماۋسىمداعى حابارى بويىنشا، ءاۆستراليا حۋا ۋيدىڭ وسى ەلدىڭ 5G ينتەرتنەت جۇيەسىن قۇرۋعا قاتىسۋىنا قارسىلىق تانىتۋى مۇمكىن، مۇداعى باستى سەبەپ حۋا ۋي شىنتۋايتىندا قىتاي بيلىگىنىڭ مەڭگەرۋىندە بولىپ، سەزىمتال نەگىزدىك قۇرىلىمداردىڭ پەكين ۇكىمەتىنىڭ قولىنا ءتۇسىپ قالۋدان الاڭدايتىندىعىندا بولىپ وتىر.

ءتىلشىمىز اقشتىڭ ۆاشينگتون قالاسىنداعى بەلگىلى مىقتى ەلەكترومەحانيك ينجەنەر لي ۆەنچۋنمەن سۇحباتتاستى، ونىڭ ايتۋىنشا ءاۆستراليا بيلىگى ءوز مەمىلەكەتىنىڭ قاۋىپسىزدىگىنە الاڭداپ، HUAWEI كومپانياسىنان باس تارتقانىن تۇسىنۋگە بولادى، "ەگەردە ينتەرنەتكە ءبىر ارتقى ەسىك قالدىرسا، ونى باسقالار سەزبەسە جانە شەشە الماسا، وندا بۋل قاتەرلى بولۋى مۇمكىن. ارينە بۇنىڭ ءبارى مەجەلەۋ عانا. ءاۆستراليا بيلىگى ونى مەمىلەكەت قاۋىپسىزدىگى رەتىندە ساناسا، وندا جان جاقتىلى قاتەلىكسىز ويلاپ شەشكەنى ابزال".

بۇگىنگى تاڭدا ءاۆستراليا بيلىگى <<شەتەل ىقپالى تۋرالى زاڭ>> قاراستىرىپ جاساپ جاتىر. بۇل زاڭنىڭ العاشقى نۇسقاسىنا نەگىزدەلسەك، ءاۆستراليا بيلىگىنىڭ قانداي دا ءبىر شەشىمىنە نەمەسە دەموكراتياسىنىڭ اتقارىلۋىنا ىقپال ەتپەكشى بولعان ۇجىم توپتار، ءسوزسىز ارەكەتتەرى اشىق اشكەرە بولۋى مىندەت. بۇل زاڭ ەڭ تەز بولعاندا وسى اپتادا ءاۆستراليا پارلامەنتىندە قابىلدانۋى مۇمكىن، ول HUAWEIدىڭ اۆسترالياداعى بارلىق بيزنەس جوسپارلارىنا ىشكەرىلەي شەكتەۋ قويادى.

Huaweiكومپانياسى ءاۆستراليادا عانا كۇمان قوزعاپ قالماي، سونىمەن قاتار اقش- تا دا تەكسەرىلۋ ۇستىندە. اقش ادىلەت مينيسترلىگىنىڭ قازىرگى Huawei كومپانياسىنا قاراتقان تەكسەرۋى اتالمىش كومپانيا اقش- تىڭ ەكسپورتتىق شەكتەۋلەرىن بۇزعانى بار جوعىن، اقش- تىڭ تەحنيكالىق قۇرامداس بولىكتەرىن قامتيتىن ەلەكتروندى بايلانىس جابدىعىن يرانعا ساتقانىن قاراستىرادى. وتكەن جىلى، قىتايدىڭ تاعى ءبىر ءىرى كوممۋنيكاسيالىق كومپانياسى ZTE اقش ۇكىمەتى تاراپىنان شەشىم شىعارىپ قاتىستى زاڭداردى بۇزعانى ءۇشىن زور ايىپپۇل تولەگەن.

سوڭعى جىلدارى حالىقارالىق قاۋىمداستىق Huawei جانە ZTE سەكىلدى قىتايلىق ەلەكتروندى جابدىقتىق كومپانيالارىنان كۇنسايىن ساقتانىپ كەلەدى . 2012 جىلدىڭ وزىندە اقش كونگرەسى دوكلاتىندا حۋاۆەي مەن ZTE قىتاي ۇكىمەتى ءۇشىن تىڭشىلىق ارەكەت جاسايتىن قۇرالى بولۋى مۇمكىن دەپ قارالعان.

ZTE كورپوراسياسى مەملەكەتتىك حولدينگتىك كومپانيا بولىپ تابىلادى، بىراق Huawei جەكەلەر قارجىلاندىرعان كومپانيا بولسا دا، مۇنداي كومپانيالار قىتاي ۇكىمەتىنىڭ باقىلاۋىنان جانە ارالاسۋىنان قۇتىلا المايتىندىعى تۋرالى دەرەككوزدەر بار.

كەزىندە قىتايداعى العاشقى ينتەرنەت- پروۆايدەر "ين حاي ۆەي "كومپانياسىندا جۇمىس ىستەگەن زاڭگەر لان ياڭ وسى پورتالىمىزعا ايتقان: "قىتايداعى جوعارى دەڭگەيدەگى تەحنيكالىق جانە بايلانىستىق كومپانيالار ەگەردە مەملەكەتتىك فونى بولماسا قاۋىپسىزدىك فونى، قوعامدىق قاۋىپسىزدىكتى فونى بولماسا اسكەري فونى بولماعان جاعدايدا، كومپانيانىڭ ءومىر سۋرۋى قىيىنعا سوعادى. "

ونىڭ ايتۋىنشا، "ين حاي ۆەي "كومپانياسى قىتايداعى ەڭ العاشقى ينتەرنەت- پروۆايدەر كومپانياسى رەتىندە تانىلعالى بەرى قىتاي كومۋنيستتىك ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك باسقارماسى نىڭ قاۋماقتى قارجىلاندىرۋىندا، ەڭ سوڭىندا ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك باسقارماسى نىڭ اياسىنداعى "جۋڭ شين فا " گرۋپىنىڭ مەڭگەرۋىننە وتكەن.

اقىش پارلامەنت دەپۋتاتى ماك لۋبيو 6 ايدىڭ 13 كۇنى twitter پاراقشاسىندا بىلاي جازعان: "جۋڭ شيىن" كومپانياسى اقىشتىڭ قاۋىپسىزدىككە قاۋىپ توندىرگەن، بىراق "حۋا ۆەي " كومپانياسىنان كەلگەن قاۋىپ "جۋڭ شيىن"نان ءجۇز ەسە ارتىق. ونىڭ ويىنشا "حۋا ۆەي"گە قۇيىلىپ جاتقان قارجىلاردى شۇعىل تۇردە توقتاتۋعا شاقىرادى.

بۇل شىعارلىمعا باعاڭىز
(0 داۋىس)
Ad Sidebar

تاريحي وقيعالار

Latest Tweets

BiziPress Multipurpose Joomla Template updated to @Joomla 3.9.1 https://t.co/rWvwVNH5nr https://t.co/NMWeHyeeMQ
Vinazine - Joomla News Magazine Template updated with RTL and Boxed Layout. https://t.co/f5w59DraSF https://t.co/2L5pXfiOCy
RT @Kontar81: Breaking news ✌✌ https://t.co/o2vQGROBdS
Follow Themewinter on Twitter

Post Gallery

ورالمان ءكۋالىك ءماسەلەسى وڭ شەشىم تاپپاق.

حالىق جاناشىرلارى

قازاقستاندا &quot;حۋاچياۋ&quot; بولىپ جۇرگەندەر بار

بۇگىن الماتى قالاسىندا اتاجۇرت جاستارى ەرىكتىلەرىنىڭ ۇيىمداستىرۋىمەن ءباسپاسوز ماسليحاتى ءوتتى.

اقش بيلىگى شىڭجاڭداعى قايتا تاريەلەۋ لاگەرنە باسا نازار اۋداردى

اقش پەن قىتاي ساۋدا سوعىسى – ەل باسشىلىعى مەن حالقى اراسىنا جىك تۇسىردى

سايراگۇل ءىسى: قىتاي مەن قازاقستاننىڭ اراسىن اشا ما؟

«سينگاپۋر سيندرومى» –قازاق ودان قالاي قورعانا الادى؟

مەملەكەتىمىز بەن ۇلتىمىز سىنالار سوت

Яндекс.Метрика